EYP voor dummies

De leerlingen krijgen van tevoren een topic; ze bereiden zich hierop voor door goed in te lezen en na te denken over oplossingen. EYP is niet van het keiharde gebeuren, het is samenwerkend en oplossingsgericht. Tijdens het weekend wordt er een resolutie geschreven onder leiding van de chairs (ervaren EYP-ers), waarin de aannames en de oplossingen zo helder mogelijk verwoord worden. Deze resoluties worden in de avond gekopieerd en uitgedeeld aan de leerlingen; vanaf dat moment kunnen ze gaan pennen aan de speeches voor het debat. De speeches zijn als volgt opgebouwd:

·         defensespeech (openingsspeech van het debat) 
·         sum-up (of summation) speech (afrondende speech van het debat: de helft is prepared, de andere helft unprepared) 
·         attackspeeches (een aanval op de resolutie van een andere committee).

Nadeel van attacks is dat ze ter plekke eerlijk worden verdeeld over de committees en de kans dus slechts 1/8e is dat jouw committee de attack krijgt (en dus nog vele malen kleiner dat jij toevallig de door jou geschreven attack krijgt).
Tussen de speeches door is er open debat, waarin de punten ook netjes worden toegewezen door de board. De board bestaat uit een president en twee vp's: meestal zeer door de wol geverfde (internationale) EYP-ers, die zorgen dat alles ordentelijk verloopt. Tijdens het debat mag de proposing committee (de committee die het voorstel heeft gedaan) een aantal keer (meestal 3) afkaarten: de tot dan toe gemaakte punten in het debat uit- of weerleggen. Dit zijn belangrijke momenten, want zo snel goed reageren vraagt uiteraard een vlotte beheersing van het Engels en kennis van zaken. Het eerste deel van de summationspeech (unprepared) is eigenlijk de laatste afkaart van het debat.
Winnen doe je door all-over de beste te zijn: je wordt individueel bekeken, maar je kan als ploeg doorgaan naar de Nationals (een vierdaagse finalesessie).